Blog

1 juli 2023: integratie van het paritair comité voor de beursvennootschappen in het paritair comité voor de banken

07:57 03 oktober in Geen onderdeel van een categorie
0

Omwille van de evolutie van de financiële sector hebben de sociale partners van het paritair comité voor de beursvennootschappen (PC 309) gevraagd om het PC 309 in het paritair comité voor de banken (PC 310) te integreren, waarvan het toepassingsgebied daartoe wordt gewijzigd.

Naar aanleiding van het positieve antwoord bereidt de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) nu deze integratie voor. Concreet werd op 30 september 2022 een protocol ondertekend tussen de sociale partners. Het PC 309 zal dan op 1 juli 2023 officieel worden geïntegreerd in het PC 310 door middel van een CAO overeenkomstig dit protocol. Een overgangsperiode tot 2027 wordt voorzien om de nodige aanpassingen geleidelijk in te voeren voor wat betreft de gemiddelde arbeidsduur, het klein verlet en de functieclassificatie.

Op wie zijn de bepalingen van de CAO van toepassing?

De bepalingen van de CAO zijn van toepassing op de werknemers van de beursvennootschappen van het PC 309 die vóór of tijdens de overgangsperiode tot en met 31 december 2027 in dienst zijn genomen of in het personeelsregister zijn ingeschreven.

Wat zal er tijdens de overgangsperiode gebeuren?

Tijdens deze overgangsperiode zullen de arbeidsduur, het klein verlet en de functieclassificatie van de betrokken werknemers geleidelijk worden aangepast:

  • Arbeidsduur:
    Vanaf 1 juli 2023 wordt de arbeidsduur vastgelegd op 37 uur per week. Maar vanaf 1 januari 2027 zal de arbeidsduur echter gemiddeld 35 uur per week bedragen. Om tot deze 35 uur per week te komen werd besloten om, tussen 1 januari 2024 en 1 januari 2027,  twee extra arbeidsduurverminderingsdagen (AVD) elk jaar toe te kennen (= 8 in totaal).
  • Klein verlet:
    In geval van ongeval/ziekte van een kind worden extra dagen toegekend, namelijk één dag per jaar tussen 2023 en 2026 (= 4 in totaal).
  • Functieclassificatie: Vanaf 1 juli 2023 zullen de werknemers die betrokken zijn bij de integratie onmiddellijk onderworpen zijn aan de regelgeving inzake minimumbarema’s die van toepassing is binnen het PC 310. Inschalingen zullen minimaal in dezelfde klasse gebeuren als momenteel van toepassing in de beursvennootschappen. Uiteraard is het de werkelijk uitgeoefende functie die de toepasselijke klasse zal bepalen. Elke werknemer zal aan het einde van een overgangsperiode die eindigt op 30 juni 2027 het toepasselijke bankbarema worden toegekend.

 

Meer info?

Aarzel niet om contact op te nemen met Gert Heynderickx, Managing Director BVBL, via admin@abmb.be