Nuttige links

Febelfin is de Belgische Federatie van de financiële sector en bestaat uit vijf deelverenigingen: de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen (BVB), de Belgische Vereniging van Asset Managers (BEAMA), de Beroepsvereniging van het Krediet (BVK), de Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL) en de Belgische Leasingvereniging (BVL).

Febelfin vzw verdedigt de belangen van al haar leden: grootbanken, niet-grootbanken, nichespelers, niet-bancaire financiële instellingen en organisaties, infrastructuurleveranciers, enz. Zij probeert die belangen te verzoenen met die van de beleidsmakers, de toezichthouders, de overige beroepsverenigingen en de nationale en Europese drukkingsgroepen. Febelfin vzw treedt op als woordvoerder voor de financiële sector in zijn geheel (met uitzondering van de verzekeringsmaatschappijen).

Sedert 1850 speelt de Nationale Bank de rol van centrale bank in België. Zij oefent taken van algemeen belang uit zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Euronext is een grensoverschrijdende Europese beursvennootschap die de organisatie van de financiële werkzaamheden van een aantal financiële centra op zich neemt: Parijs, Brussel, Amsterdam, Lissabon en Londen.

De Autoriteit voor Financiële Markten en Diensten (FSMA) ziet toe op de integriteit van de financiële markten en de eerlijke behandeling van de financiële consument.

LCH NV is de verrekenkamer voor transacties met aandelen, obligaties en aandelenderivaten op de Euronext-markten.

Euroclear is een internationale vennootschap voor bewaargeving en vereffening/aflevering van obligaties, aandelen en beleggingsfondsen. Zij is een van beide centrale aandelendepositarissen (CSD) op internationaal niveau.

De vzw BEAMA heeft tot doel om het beroep van ‘Asset Management’ te vertegenwoordigen alsook de activiteit van ‘Asset Management’ in België te ontwikkelen, en zijn imago en dat van zijn leden te bevorderen.

Kennis-en reflectiecentrum voor financiële en economische thema’s.

Opleidingsinstituut van de financiële sector.

Ombudsfin is een gekwalificeerde entiteit voor buitengerechtelijke regeling

van consumentengeschillen in financiële aangelegenheden.

De vereniging heeft tot doel, elke activiteit die rechtstreeks of onrechtstreeks gericht is op:
• het groeperen van financiële instellingen die actief zijn private banking en hun medewerkers private bankers en het organiseren van het beroep van private bankers;
• het waarborgen van bekwaamheid en professionalisme van de leden die actief zijn als private banker door het bevorderen van beroepsstandaarden, van praktijken, van normen van beroepsethiek en -deontologie overeenkomstig de wettelijke en reglementaire bepalingen ;
• het promoten van de bekendheid en de erkenning van het statuut en het metier van private banker ;
• het ontwikkelen van een opleidingscyclus van het postuniversitaire type aangepast aan het métier van private banker ;
• het vervullen van een rol van vertegenwoordigingsorgaan op nationaal en internationaal vlak.

The Belgian Venture Capital & Private Equity Association  is a professional association representing the venture capital and private equity community in Belgium.

The European Banking Federation is the voice of the European banking sector.

EFAMA is the representative association for the European investment management industry.

The Federation of European Securities Exchanges represents the operators of

European regulated markets.

The EU Roundtable of Financial Centres is an initiative to promote the creation of a common EU financial market as well as strengthening cooperation and exchange regarding financial services between EU member states.

Het VBO is de grootste werkgeversorganisatie van België en lobbyt voor een gezonde economie.

EFSA is a forum of European Securities Associations for information sharing andfostering mutual understanding. EFSA itself is not a legal entity but a self-organising informal working-group. As such, it also helps to deliver joint messages on policy issues in European securities markets to policy makers, regulators and supervisors who we hope might benefit from such a coordinated approach. EFSA complements the existing activities of its member-associations. EFSA maintains active collaboration with sister associations in Europe and worldwide and is open to further partnership with similar counterparts.