Privacybeleid.

BVBL-website Privacyverklaring

Deze verklaring beschrijft de praktijken inzake informatieverwerking voor de website www.abmb-bvbl.be (hierna de “BVBL-website”), beheerd en geëxploiteerd door Febelfin, een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op het adres Koning Albert II-laan 19, B-1210 Brussel, België, en haar deelvereniging de “Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL)”, hierna “Febelfin” genoemd.

Deze Privacyverklaring is geldig voor alle pagina’s die gehost worden op de BVBL-website. De website kan verwijzingen en hyperlinks bevatten naar websites van derden, met inbegrip van sociale media. Febelfin kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele verwerking van persoonsgegevens via deze websites of sociale media.

In het algemeen kan je de BVBL-website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie over jezelf te geven. Er zijn echter momenten waarop we informatie van u nodig hebben om u beter van dienst te kunnen zijn. De onderstaande paragrafen verwijzen naar de specifieke verplichtingen van Febelfin met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (d.w.z. alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals uw naam, e-mailadres, IP-adres, enz.) op grond van de toepasselijke privacywetgeving, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR) (Verordening (EU) 2016/79) vanaf de uitvoering ervan op 25 mei 2018 en de Belgische GDPR-uitvoeringswet (wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens). 

Door de BVBL-website te bezoeken, aanvaardt u de voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Febelfin kan zich genoodzaakt zien deze privacyverklaring van tijd tot tijd aan te passen en bij te werken.

Persoonlijke gegevens

U kunt er in verschillende situaties voor kiezen om ons persoonsgegevens te verstrekken. U kunt ons bijvoorbeeld informatie bezorgen zoals uw naam en adres of uw e-mailadres, zodat wij met u kunnen corresponderen. Door persoonlijke gegevens te verstrekken via de BVBL-website, geeft u Febelfin de toestemming om de volgende informatie te verzamelen en te verwerken voor de hieronder vermelde doeleinden:

  • identificatiegegevens, zoals naam en voornaam, titel, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, firmanaam, afdeling, functie, adres van de onderneming, geboortedatum, enz.;
  • communicatie tussen uzelf en Febelfin;
  •  alle andere informatie die u vrijwillig met Febelfin deelt.

Febelfin zal alle persoonlijke gegevens die het zou ontvangen verwerken in volledige overeenstemming met de EU-wetgeving en de Belgische wetgeving die van toepassing is op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

Personen jonger dan 18 jaar en personen die niet volledig handelingsbekwaam zijn, mogen hun persoonlijke gegevens niet aan ons meedelen.

 

Doeleinden van de verwerking

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die u via de BVBL-website meedeelt voor de volgende doeleinden:

  • om verzoeken in te willigen, bijvoorbeeld vragen over de activiteiten van de BVBL, verzoeken om informatiemateriaal, enz.,
  • om de inhoud van de BVBL-website te analyseren, aan te passen en te verbeteren,
  • om de terbeschikkingstelling en het gebruik van de BVBL-website en de ervaring van zijn bezoekers te vergemakkelijken,
  • voor elk ander doel waarvoor u uitdrukkelijk uw toestemming hebt verleend.

Wij zullen alleen persoonsgegevens verzamelen die strikt noodzakelijk zijn om de doeleinden te bereiken waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld.

In het kader van de hierboven beschreven doeleinden kan het nodig zijn dat wij uw persoonlijke gegevens delen met externe dienstverleners (bijv. IT-systemen, hosting service providers).

Febelfin zal de via de BVBL-website verkregen persoonlijke gegevens in principe niet verwerken voor direct-marketingdoeleinden en zal de door u verstrekte informatie niet delen met of overdragen aan derden, behalve zoals bepaald in deze Privacyverklaring.

Informatiebeveiliging en -integriteit

Wij willen uw persoonlijke informatie beschermen en de integriteit ervan bewaren. Wij implementeren passende maatregelen en processen om ons te helpen uw informatie veilig te bewaren en de integriteit ervan te handhaven (d.w.z. voor zover redelijkerwijs mogelijk te waarborgen dat er geen opzettelijke of onopzettelijke wijzigingen plaatsvinden in de inhoud, context, structuur en verschijningsvorm).

Bewaartermijn

Febelfin bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk werden verzameld of verkregen, behalve indien ze bij wet verplicht is anders te handelen.

Rechten van gebruikers – Contact

Als u persoonlijke gegevens over uzelf aan Febelfin hebt verstrekt, kunt u op elk moment verzoeken om deze persoonlijke gegevens of delen ervan in te zien, te controleren, te wijzigen of te verwijderen.

Indien u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens die Febelfin in haar bezit heeft, of deze wenst te corrigeren of verwijderen, of indien u vragen of twijfels heeft over deze Privacyverklaring, of indien u andere vragen heeft over het bovenstaande, neem dan contact met ons op via e-mail op privacy@febelfin.be.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtsmacht

Deze Privacyverklaring wordt beheerst door het Belgische recht, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van internationaal privaatrecht.

In geval van een geschil over de geldigheid, toepassing, interpretatie of handhaving van deze Privacyverklaring zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel (België) bevoegd, voor zover de wet dit toelaat.

Voordat u uw toevlucht neemt tot enig ander middel om geschillen op te lossen, verbindt u zich ertoe elk geschil op minnelijke wijze te trachten op te lossen door rechtstreeks contact op te nemen met Febelfin.

 

Cookiebeleid:

Dit beleid heeft betrekking op de website www.abmb-bvbl.be (hierna de “BVBL-website”), beheerd en geëxploiteerd door Febelfin, een vereniging zonder winstoogmerk (VZW) naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel op het adres Koning Albert II-laan 19, B-1210 Brussel, België, en haar  deelvereniging de “Belgische Vereniging van Beursleden (BVBL)”, hierna “Febelfin” genoemd.

Wanneer u de BVBL-website bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie door het gebruik van cookies. 

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein stukje data (tekstbestand) dat een website – bij bezoek door een gebruiker – aan uw browser vraagt om op uw apparaat op te slaan om informatie over u te onthouden, zoals inloggegevens. Deze cookies worden door ons geplaatst en worden first-party cookies genoemd. Wij kunnen ook cookies van derden gebruiken – dit zijn cookies van een ander domein dan het domein van de website die u bezoekt – om de prestaties van onze website te verbeteren. Meer specifiek gebruiken wij cookies alleen voor de volgende doeleinden:

Strikt noodzakelijke cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en kunnen in onze systemen niet worden uitgezet. Ze worden meestal alleen geplaatst als reactie op handelingen van u die neerkomen op een verzoek om diensten, zoals het instellen van uw privacy voorkeuren, het inloggen of het invullen van formulieren. U kunt uw browser zo instellen dat deze cookies worden geblokkeerd of dat u een waarschuwing krijgt, maar sommige delen van de site zullen dan niet werken. Deze cookies slaan geen persoonlijke gegevens op.

Analytische cookies

Deze cookies stellen ons in staat bezoeken en websiteverkeer te tellen, zodat wij de prestaties van onze site kunnen meten en verbeteren. Ze helpen ons te weten welke pagina’s het populairst en het minst populair zijn en hoe bezoekers zich op de site bewegen. Alle informatie die deze cookies verzamelen is geaggregeerd en dus anoniem. Als u deze cookies niet toestaat, weten wij niet wanneer onze site wordt bezocht en kunnen wij de prestaties ervan niet controleren.

Cookie naam

Levensduur

Doel

_ga

Twee jaar

Google Analytics stelt deze cookie in om statistieken te berekenen, zoals het aantal unieke bezoekers en sessies, en om te meten hoe snel pagina’s laden.Toestemming van de bezoeker

Wanneer u de BVBL-website opent, en voordat er gegevens worden opgeslagen en/of cookies op uw toestel worden geïnstalleerd, wordt u geïnformeerd over het gebruik van cookies en wordt u gevraagd om uw toestemming hiervoor te geven. U kunt zich ook afmelden voor elke categorie cookies (behalve voor strikt noodzakelijke cookies). Indien u cookies weigert, zal u nog steeds toegang hebben tot de BVBL-website, maar zal uw browser trager werken of zal u moeilijkheden ondervinden of geen toegang hebben tot bepaalde delen of functionaliteiten van de website.

U kunt op elk moment uw toestemming intrekken en de installatie van cookies op uw apparaat of het gebruik ervan op de BVBL-website weigeren en/of cookies verwijderen door te klikken op de instelling cookies aanpassen of door de instellingen van uw browser te wijzigen (zie hieronder).

Hoe kunt u cookies verwijderen of blokkeren, of uw instellingen wijzigen?

Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, zal de website cookies gebruiken zodra u de website bezoekt. Door de BVBL-website te gebruiken, stemt u ermee in dat wij de strikt noodzakelijke cookies op uw apparaat opslaan.

U kunt zich voor elke categorie cookies afmelden (behalve voor strikt noodzakelijke cookies) door te klikken op “Cookie-instellingen aanpassen”.

Ga voor meer informatie over het verwijderen en blokkeren van cookies via uw browserinstellingen naar: All about cookies.

Wij wijzen u erop dat het beperken van cookies gevolgen kan hebben voor de functionaliteit van onze website. Sommige van onze diensten kunnen cookies in uw browser vereisen om ze te bekijken en te gebruiken.

Dit cookiebeleid kan worden gewijzigd, bijvoorbeeld in verband met nieuwe functies op de website. Wij raden u daarom aan dit cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Deze versie van het cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 13 december 2022.

 

Cookie Banner:

Febelfin en de Belgische Vereniging van Beursleden gebruiken cookies om u een betere surfervaring te bieden. Cookies verbeteren de navigatie op de site en analyseren het gebruik van de site. Om meer te weten te komen over hoe we cookies gebruiken of om uw cookievoorkeuren te wijzigen, klikt u op “Cookie-instellingen aanpassen”. Door op “Alle cookies accepteren” te klikken, stemt u in met het opslaan van cookies op uw apparaat.

Cookie-instellingen aanpassen   Alle cookies accepteren