ECMI: Developing EU Capital Markets for SMEs: Mission impossible?

ECMI: Developing EU Capital Markets for SMEs: Mission impossible?

11:18 08 september in Article
0 Comments

In de paper met als titel ‘Developing EU Capital Markets for SMEs : Mission impossible?’ buigt Apostolos Thomadakis (ECMI) zich over de financiering van kmo’s via de kapitaalmarkten. Die laatste vormen een interessant alternatief voor bancair krediet, maar voor kmo’s zijn ze moeilijk bereikbaar.

Leningen bij de bank blijven voor ondernemingen de belangrijkste bron van externe financiering. Op financiering vanuit de markt daarentegen (bv. obligaties en effecten) doen kmo’s zelden een beroep.

De auteur wijst er verder op dat het aantal beursintroducties in Europa door de jaren heen matig is geweest met heel wat fluctuaties. Voor kmo’s blijft dat aantal ook tamelijk beperkt.

De Europese Commissie heeft nochtans initiatieven opgezet om de kapitaalmarkten naar voren te schuiven als een geloofwaardig alternatief voor bancaire financiering. Denk daarbij aan de Capital Markets Union (CMU). Die eengemaakte kapitaalmarkt is onder andere bedoeld om nieuwe financieringsbronnen aan te bieden aan ondernemingen (vooral dan aan kleine en middelgrote ondernemingen) of om de kapitaalkosten omlaag te brengen. Ondanks de initiatieven die al zijn genomen in het kader van de CMU, benadrukt de auteur dat de Europese markten voor obligaties en effecten onderontwikkeld blijven en dat kmo’s maar beperkt toegang hebben tot de publieke markten. Wat nog meer opvalt: kmo’s blijken niet echt van plan om de komende jaren voor een andere mix aan externe financiering te kiezen.

Volgens Apostolos Thomadakis zijn er meerdere maatregelen mogelijk om de financiële markten aantrekkelijker te maken voor kmo’s.

Hij pleit voor een soepeler wetgevend kader als het gaat om de uitgifte van aandelen. De barrières bij het toetreden tot de markt en de kosten moeten omlaag. Concreet: hij meent dat er een gevarieerde en aantrekkelijke financieringsbasis nodig is binnen de Europese publieke markten, samen met lagere kosten, sensibilisering van de kmo’s, … Liquiditeit vormt op dat vlak ook een probleem.

Ook voor de obligatiemarkten doet de auteur enkele voorstellen: de kosten verbonden aan de uitgifteprocedure naar omlaag brengen, meer transparantie creëren via MiFID II, de kenmerken van bedrijfsobligaties standaardiseren, …

Tot slot zou een ‘EU private placement’-regeling waardoor kmo’s en midcaps schuldbewijzen mogen uitgeven, de liquiditeit en de omvang van de markt kunnen vergroten, hetgeen ook grensoverschrijdende investeringen aanmoedigt.

Klik hier voor volledige document.