The potential impact of DLTs on securities post-trading harmonisation and on the wider EU financial market integration

The potential impact of DLTs on securities post-trading harmonisation and on the wider EU financial market integration

08:36 13 oktober in Article
0 Comments

Sinds 2015 zijn er publicaties zat over het mogelijke gebruik van ‘Gedistribueerde universele grootboeken’ (Distributed ledgers of DLT’s) in de post-trade markt. Anders is dat voor de eventuele invloed van DLT’s op de integratie van de financiële markten, want die discussies zitten nog altijd in de beginfase. De huidige debatten focussen immers vooral op de technische aspecten van de kwestie.

Daarom heeft de Advisory Group on Market Infrastructures for Securities and Collateral (AMI-SeCO) een rapport uitgebracht met als titel “The potential impact of DLTs on securities post-trading harmonisation and on the wider EU financial market integration”. Het rapport geeft een uitgebreid beeld van de verschillende mogelijke toepassingen van DLT’s. De focus ligt daarbij voornamelijk op het gebruik van DLT’s voor post-trade activiteiten.

Het eerste deel van het document is gewijd aan de mogelijke invloed van DLT’s op de fundamentele principes van de financiële markten zoals we die nu kennen (rekeningstructuur, uitgifte van effecten, transacties op basis van levering tegen betaling (delivery-versus-payment)). Het tweede deel overloopt vraagstukken rond de definitieve afwikkeling of ‘vereffening-levering’ (settlement). Tot slot werpt het derde deel een blik op de impact van DLT’s buiten het post-trade verhaal (digitale identiteit, cyberbeveiliging, reporting en interoperabiliteit, …). Het slothoofdstuk bevat enkele conclusies over de impact van DLT’s op de post-trade markt.

Klik hier voor het volledige rapport.