Algemene Vergadering 2017

Algemene Vergadering 2017

14:59 08 mei in Artikel
0 Comments

Op 7 juni 2017 zal de Algemene Vergadering van de BVBL plaatsvinden. Die vergadering geeft ons de mogelijkheid om het werkingsverslag van de Raad van Bestuur en van de penningmeester voor te leggen en om kwijting te verlenen aan de bestuurders. Dit jaar stellen we ook de Raad van Bestuur opnieuw samen.

De Algemene Vergadering vormt de ideale gelegenheid om samen met de leden van gedachten te wisselen, meer bepaald tijdens een debat over actuele onderwerpen.

Dit jaar focust het debat op de rol die beursvennootschappen spelen bij het aansporen van beleggers en ondernemers om te kiezen voor respectievelijk een evenwichtige risicospreiding en een evenwichtige mix van financieringsbronnen.

Waarom net dat thema? Dat heeft alles te maken met de huidige specifieke omstandigheden: een gering rendement op spaargeld, een hoge mate van risicoaversie en de theorie dat renteniers verarmen.

Om het debat in goede banen te leiden, doet de BVBL een beroep op verschillende sprekers. Jean Blavier (freelancejournalist) zal als moderator optreden.

De volgende onderwerpen komen alvast aan bod:

  • Alternatieve financieringsbronnen en hun aantrekkelijkheid/toegankelijkheid;
  • De financiering van start-ups, van groeiende ondernemingen en van over te dragen en/of over te nemen ondernemingen;
  • Het gebrek aan aantrekkingskracht van de Beurs;
  • De moeilijke taak om technologische projecten en start-ups te begrijpen en te begeleiden;
  • De nood aan vermogensbeheer en intergenerationele overdracht;
  • De rol van bemiddelaars;
  • De aantrekkingskracht van crowdfunding;
  • Federale en gewestelijke overheidsinitiatieven (de Vlaamse win-winlening en de Waalse tegenhanger Prêt Coup de Pouce, tax shelter, …);
  • Bescherming van de belegger en gevolgen van MiFID II.